Informasjon

OBS! Vi har flyttet én etage opp, samme bygning, samme inngang.

På Jotro Regnskap sine nettsider kan du holde deg oppdatert på frister, nye satser og få gode tips for å trygge ditt firmas økonomi. Ring oss eller stikk innom en tur!

OBS! Vår kjernetid er mellom 09.00 & 15.00. Telefonene vil i tillegg være stengt i tidsrommet 11.45-12.15 grunnet lunch.

Tips fra Jon Arild

Fisjoner/fusjoner må startes senest 25 september.

Nyheter fra Regnskap Norge

Kjøp av reklametjenester via Google, Facebook eller LinkedIn – Har du husket å beregne utgående merverdiavgift?
Monday May 22, 2017
Når et foretak kjøper reklame- og annonsetjenester fra utenlandsk tilbyder, plikter foretaket å rapportere og betale inn utgående merverdiavgift. Slike tjenester anses som fjernleverbare tjenester.


Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner
Friday May 19, 2017
Endringen får virkning fra 1. mai 2017. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 blir dermed kr 93 281.


Dyrt å snoke i kredittopplysninger
Thursday May 18, 2017
Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.


Om Jotro regnskap

Jotro Regnskap har lang og solid erfaring innen; regnskap, bokføring og forretningsvirksomhet. Vi gir deg råd og ser
på helheten i ditt regnskap og økonomiske situasjon. Det er resultatet som teller og vi kan se om din drift kan gjøres enda mer lønnsom.
Her på våre sider kan du holde deg oppdatert om frister, nye satser som kommer eller få nyttige tips fra Jon Arild.

Send en e-post, ring oss gjerne eller kom innom våre kontorer for en uforpliktende prat.

Vi satser på erfaring, tillit og kvalitet.

Jotro Regnskap AS – autorisert regnskapsførerselskap.

Sentralbord: 67 97 96 90
Telefaks: 67 97 96 91
E-post: firmapost@jotro.no

Vårt kontor ligger i Solheimveien 50, kom gjerne innom!
Klikk her så finner du oss på kartet!